VISITES: COVA

Coves del Drach, formacions calcàries de Mallorca

Les coves del Drach estan formades per quatre grans cavitats d’origen càrstic amb una profunditat de 25 m i 2,4 km de longitud. A l’interior destaca el gran llac subterrani Martel que pren el nom del seu descobridor. […]

Go to Top